Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy  Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl