31.08.2023 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
ogłasza nabór nr FELD.07.09-IP.01-001/23 w ramach:
Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl