Miasto Bydgoszcz Instytucja Pośrednicząca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.06.01-IP.02-006/23 w ramach:         Działania: FEKP.06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl