Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór niekonkurencyjny z działania 6.4 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji, naboru nr…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl