Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w trybie konkurencyjnym  w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl