Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.25-IZ.00-053/23 w ramach:
• Działania: 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
• Schematu: Działania na rzecz rodzin i pieczy zastępczej
Sposób…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl