Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.04.01-IZ.00-003/23 w ramach Priorytetu 4. Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego, Działanie FELD.04.01…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl