Nabór o numerze FEDR.05.01-IP.01-001/24 dla Priorytetu 5. Pomoc techniczna realizowany od dnia 26 lutego 2024 r. do 31 lipca 2029 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl