Wspólny Sekretariat Programu Interreg Brandenburgia – Polska 2021-2027 ogłasza nabór na projekty w Priorytecie I: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań w celu szczegółowym: 1.1 Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl