Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektówze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Priorytetu II. Region…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl