Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach I Priorytetu „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, typ 1c działania…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl