Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr FERS.04.10-IP.06-001/24 na realizację projektów w ramach Działania 04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowymi Programu Fundusze…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl