Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.04.03-IZ.00-128/24w ramach: 

Działania: 4.3 Infrastruktura drogowa
Schematu: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych 

Sposób wyboru…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl