1.1 Ścieżka SMART (2)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór w ramach działania „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.  Żródło: Nabory Fundusze...

8.7 Kultura i turystyka szczebla regionalnego (034/23)

Zarząd Województwa Ślaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza  nabór niekonkurencyjny nr FESL.08.07-IZ.01-034/23 w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie...