Informacja o konkursie ogłoszonym Informacja o konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-416/21; Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2021]

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach… ...